Skolor kritiseras

Många skolor har obehöriga lärare

Många skolor fortsätter låta lärare undervisa i ämnen som de inte har kompetens i, trots tidigare kritik. Det framkommer ur en granskning som skolinspektionen har gjort angående lärarnas behörighet.

Nu är det arton av de trettio skolor som ingick i undersökningen som hade för stora brister och det måste förändras för våra elever, tycker Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör vid statens skolinspektion.

– Det finns flera som har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med de brister vi hittade förra gången. Men vi ser samtidigt att det är så många som arton skolor som fortfarande har brister inom dessa områden. Där säger vi att de måste anstränga sig ytterligare. Eleverna har rätt till en utbildning av utbildade lärare, säger Hélène Ahnborg.

Skolinspektionens granskning är en uppföljning till en tidigare granskning som gjordes för två år sen.

I år granskades trettio skolor i hela landet och här i regionen granskades Grevegårdsskolan, Römosseskolan, friskolan i Kärna i Kungälv och Lekstorpsskolan i Gråbo.

Arton av de trettio granskade skolorna hade sådana brister att de bedöms vara oacceptabla. Däribland Grevegårdskolan och friskolan i Kärna.

Vid förra kontrollen, som gjordes 2007, kritiserades Lekstorpsskolan i Gråbo för att lärarna undervisade i ämnen som de inte har kompetens i. Men nu fick man positiv kritik, vilket rektorn Solveig Knutsson givetvis är glad över.

– Vi har tittat specifikt på lärarnas ämnesbehörighet och jobbat mycket med att få en helhet i arbetslagen så att all kompetens i olika ämnen skall finnas i ett arbetslag, säger Solveig Knutsson.