Slarv med journaler på vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka får kritik från Socialstyrelsen, för att en psykolog på mottagningen inte journalfört ett antal möten med en patient som senare tog sitt liv.

Kritiken bygger på att bara två av tio besök var journalförda, och att det saknades rutiner för dokumenteringen.

I övrigt bedömer Socialstyrelsen att patienten behandlades på ett korrekt sätt.