Ingen kritik från JO efter telefontrassel

Skogomeanstalten i Göteborg slipper kritik från justitieombudsmannen.

Det står klart sedan JO utrett en anmälan om svårigheter att ringa utomlands trots telefontillstånd. Myndigheten har yttrat sig om anmälan som kom från en intagen på anstalten som velat ringa till sin mor i Indien.

Utredningen visar att anstalten har vidtagit ett flertal åtgärder för att göra det möjligt med telefonkontakt med andra länder.