Stadshjulet vid Operan

Inget hjul i sommar

Det mesta talar för att stadshjulet utanför Operan i Göteborg kommer bli av, även om det inte blir i sommar. Det står klart efter att Länsstyrelsen idag avslagit de överklaganden som kommit in i protest mot placeringen av hjulet.

Men beslutet har dragit ut på tiden och Svante Hjertén, evenemangschef på Göteborg & Co, har gett upp hoppet om ett pariserhjul i sommar.

– Ja, det är nog ingen idé, den här sommaren är förbi, säger han.

I början av mars presenterades planerna på det nya stadshjulet som skulle ställas upp på Kanaltorget, mittemot Operan och Läppstiftet nere vid Göta Älv.

Och nästan tre månader senare, i slutet av maj sade Byggnadsnämnden i Göteborg också ja till att utfärda ett tillfälligt bygglov för att kunna bygga upp stadshjulet eller pariserhjulet. Stadshjulet hamnar vinkelrätt mot älven.

Men flera grannar till Kanaltorget överklagade beslutet. De befarade bland annat att stadshjulet skulle förfula stadsbilden i en känslig del av staden, andra befarade ökad nedsmutsing och otrygghet i Västra Nordstan.

Länsstyrelsen skriver att stadshjulet, visserligen kommer att innebära olägenheter för fler av grannarna, men inga betydande olägenheter.

Området runt Kanaltorget är dessutom under utveckling vilket gör att det är lätt att placera ett stadshjul där under en begränsad period.

Att hjulet inte kommer upp i sommar är förstås tråkigt menar Svante Hjertén men det finns andra lämpliga tidpunkter

– Om vi hinner fram med ett bra slutligt bygglov här under hösten och vi hinner etablera hjulet, innan Liseberg öppnar för sina juldagar, så vore det bra. Men vi har inte slutligt bestämt det, vi är i händerna på bygglovsprocessen, säger Svante Hjertén.