E-handel

Många företag följer inte reglerna

Nästan alla företag som har handel över internet misslyckas med att följa reglerna för ångerrätt och reklamationer.

Det visar Konsumentverkets granskning av 124 företag med så kallad E-handel.

I undersökningen hade 119 av de 124 företagen någon brist i hur de följde lagarna. Sju av de företag som hade anmärkningar låg i Göteborgsområdet.