Skatteavtal med Brasilien föreslås

Volvo och Scanias skattechefer vill att regeringen ska arrangera ett skatteavtal med Brasilien, så att svenska företag slipper dubbelbeskattning.

Cheferna menar att exportmarknaden i Brasilien är viktig, men att det är svårt att investera på grund av det besvärliga skattesystemet.