Sabotage mot äldreboende

Äldreboendet Dicksons Hus i Örgryte har vid ett flertal tillfällen drabbats av ett sabotage. Det är trygghetslarmen som upprepade gånger dragits ut.

Äldreboendet har Lex Sarah-anmälts av Göteborgs kommun för bristande tillsyn, även om det inte är bevisat att någon av medarbetarna skulle vara ansvarig.

Händelsen har också polisanmälts.