Tunnelrör stängs i Tingstadstunneln

Klockan nio i kväll stängs det ena röret i Tingstads-tunneln, vilket kan skapa en del trafikproblem. Under fem veckor framöver kommer det vara ett körfält öppet i riktning mot Hisingen och två körfält öppna i riktning mot Mölndal.

Begränsningarna i trafiken gäller inte bara tunneln utan även alla av- och påfarter till de europavägar som ansluter till tunneln.

Även kollektivtrafiken kommer att påverkas med ändrade körvägar.

Under den period som framkommligheten genom tunneln är begränsad så kommer det finnas en infartsparkering vid Bäckebol. Där kan bilister parkera och få ett gratis dygnskort till kollektivtrafiken.