Ännu inget tunnelkaos

Det blev bara korta köer när ena röret i Tingstadstunneln stängdes igår.

Under fem veckor framöver kommer det vara ett körfält öppet i riktning mot Hisingen och två körfält öppna i riktning mot Mölndal.

Begränsningarna i trafiken gäller inte bara tunneln utan även alla av- och påfarter till de europavägar som ansluter till tunneln.

Även kollektivtrafiken kommer att påverkas med ändrade körvägar.

Enligt Bertil Hallman på Vägverket uppstod endast kortare köer.

– Enstaka har haft problem, några hittade inte via den orangea vägvisningen. E20 mot tunneln och E45 mot tunneln, där var det vissa problem, säger han.