Strokeanhöriga får inte stöd

Anhöriga till personer som drabbas av stroke får inte det stödet de behöver för att i sin tur kunna stötta den sjuka.

– Likväl som patienten har det kaotiskt, har ju även närstående det. De behöver också veta vad det är som har hänt och vad som kommer hända i framtiden, och det vet de inte idag.

Forskaren Catarina Wallengren har lång erfarenhet av arbete inom vården av äldre, där hon arbetat som sjuksköterska.

Det var där idén att forska om hur familjerna till personer som drabbas av stroke har det. Catarina Wallengren menar att stödet som de närstående vanligtvis präglas av vårdpersonalens synvinkel:

– Om man tittar historiskt, har sjukvårdspersonalen haft rätten och viljan att bestämma över patienter och närstående. Det är de som har haft kunskap, säger hon.

En stroke är ofta en dramatisk händelse som ställer livet på ända: en blödning i hjärnan som gör att talet försvinner eller som gör så att den drabbade inte kan gå eller stå själv. I Sverige drabbas mellan 30 000 och 35 000 varje år. Catarina Wallengren menar att det skulle behövas ett nationellt elektroniskt informationscentrum där de närstående kan söka just den information som de behöver.

Jenny Hellström

Sveriges Radio Sjuhärad

jenny.hellstrom@sr.se