Risk för halka vid Stampenhuset

Räddningstjänsten håller vid halvsjutiden på måndagsmorgonen på att sanera hydralolja på Gullbergsgatan vid Stampenhuset i Göteborg.

Det är en lastbil som läckt ut oljan och det kan vara riktigt halt på cykelbanan, där det också är skymd sikt vid en korsning intill.