Belöning för minskad sjukfrånvaro

Västra Götalands landsting får närmare 149 miljoner kronor av den så kallade sjukvårdsmiljarden. Pengarna kommer som en belöning för att sjukfrånvaron minskat med 9,1 procent hittills i år.

Sjukvårdsmiljarden infördes av den förra regeringen och innebär att landsting som minskar sjukskrivningarna får dela på en miljard kronor i statligt bidrag per år.

Pengarna ska stimulera landstingens arbete med sjukfrånvaro och delas sedan år 2007 ut årsvis, beroende på hur mycket sjukfrånvaron minskats.