Integrationsenhet nedläggningshotad

Enheten för mångkulturell utveckling inom sociala resursförvaltningen i Göteborg hotas av nedläggning. Detta trots att stora integrationsproblem finns i Göteborg och trots alla löften från kommunen om en bättre integration.

Det är på grund av besparingar som nedläggning av gruppen hotar. Ett beslut som inte var lätt att föreslå enligt Mikael Ivarsson, verksamhetsansvarig för Mångkulturell Utveckling.

– Det för förslag som jag lagt fram innebär att det uppdraget som Mångkulturell Utveckling har, föreslår vi skall avslutas. Även om det är angeläget måste det värderas till andra uppdrag vi har, säger Mikael Ivarsson.

Mångkulturell utveckling har funnits sedan år 2000 och tog efter när invandrarförvaltningen lades ner. Deras huvudsakliga uppgift är att främja integrationen i Göteborg genom bland annat föreläsningar och seminarier men också vara rådgivare till personal i Göteborgs Stad när det gäller integrations- och mångfaldsfrågor.

De har också varit en länk mellan Göteborgs kommun och olika minoritetsföreningar. Dialogslussen är en av föreningar som har samarbetat med gruppen mångkulturell utveckling och Fadime Falk som ingår i dialogslussen hoppas att förslaget om nedläggning inte går igenom.

– Lägger man ner integrationsbefrämjande verksamheter, då ger det ju en negativ signal till andra aktörer i samhället. Det är jättetråkigt att man lägger ner en sådan bra verksamhet , säger Fadime Falk.


Josipa Kesic

josipa.kesic@sr.se