Vårdmiss drabbade spädbarn

En vårdmiss på Sahlgrenska gjorde att ett spädbarn drabbades av en allvarlig blödning.

Av misstag råkade vårdpersonalen klippa av en så kallad artärkateter till det nyfödda barnet. 

Katetern sitter i naveln för att tillföra bland annat näring till spädbarnet. Den blödning som uppstod kunde stoppas med hjälp av akuta åtgärder.

Händelsen är Lex Maria-anmäld till Socialstyrelsen.