Arter slås ut av fartyg

Omkring 7 000 främmande arter forslas varje dag mellan världshaven i fartygens barlasttankar.

När vattnet släpps ut blir effekten en oönskad spridning av växter, djur, svampar och mikroorganismer som slår ut ursprungliga arter.

Kostnaden för spridningen av de främmande arterna beräknas, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF), till omkring 55 miljarder kronor.