Opålitliga sjökort

De sjökort som finns i många GPS-apparater innehåller fel och brister, och nu varnar Sjöfartsverket för att grundstötningarna kommer att öka, i takt med att allt fler båtägare använder GPS i sina båtar.

Sjöfartsverkets sjökort är inte alltid så exakta som de borde vara och många uppgifter har inte uppdaterats på flera år.