Ont om lärarjobb i Västra Götaland

Det blir allt svårare för nyutexaminerade lärare att hitta jobb. Under årets första fem månader har lärarjobben i Sverige minskat till hälften så många som samma period i fjol. I Västra Götaland är minskningen ännu större, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

I Västra Götaland var antalet utannonserade lärarjobb under årets första månad 65 procent färre än samma period förra året.
Till viss del har det att göra med att antalet barn i årskullarna är mindre för tillfället och därmed också behovet av lärare, men det beror också på kommunernas minskade skatteintäkter och därmed krav på nedskärningar också i skolan.