Färre sjukskriver sig från jobbet

Allt färre tjänstemän sjukskrivs längre än 90 dagar och sedan 2007 har antalet långtidssjukskrivna minskat med 40 procent. Det visar pensionsföretaget Alectas nya hälsobarometer.

Samtidigt begär allt färre personer sjukpenning och sjukperioderna blir kortare. En orsak till de sjunkande sjukskrivningssiffrorna tros vara att arbetsgivare blivit duktigare på att upptäcka sjukdomar i tid.

Vård- och hälsoaktörer kan också ha blivit bättre på att arbeta med Främjande, Förebyggande och Rehabiliterande metoder, enligt Alectas undersökning.