Fiskeområden ska kunna snabbstängas

Vissa fiskeområden i Skagerrak och Nordsjön ska kunna snabbstängas tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling.

Det har EU och Norge kommit överens om. Systemet införs första september och i korthet innebär det att vissa områden stängs i 21 dagar om mängden ungfisk av de fyra arterna överstiger 15% av vikten i ett prov om minst 200 kg av de aktuell fiskarna.