Vaccinationskampanj aktuell i oktober

Sverige och Västra Götaland rustar nu för ett större utbrott av den nya influensan A- mest kallad svininfluensa i höst. Sjukvården förbereder hur man ska ta hand om smittade på bästa sätt och satsar framför allt på en stor vaccinationskampanj i början av oktober.

Landstingen i Sverige har totalt beställt in 18 miljoner doser vaccin mot den så kallade svininfluensan. 3 miljoner av dessa går till Västra Götalandsregionen.

– Som vanlig medborgare tror jag att vi får avvakta med hur vi ska lägga upp den här kampanjen. Vi har ett stort flöde av vaccin och det gäller att administreara det, säger Per Follin, biträdande smittskyddsläkare.

Vaccinet kommer finnas tillgängligt någon gång sent i höst på vårdcentralerna. Orsaken till beställningen är den uppgradering av svinifluensans smittorisk som gjordes för några veckor sedan av Världshälsoorganisationen. Trots att symptomen för svininfluensan har varit milda så uppmanar Smittskyddsinstitutet även unga och friska att vaccinera sig, för att inte riskera att smitta barn och äldre.  

Idag kom besked från regeringen att det inte blir några extra pengar till landstingen för att beskosta höstens massvaccineringar, något Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, begärt, då de befarat nedskärningar i den övriga vården på grund av de omfattande arbetet med vaccineringarna.