Öckerö fortfarande utan egen polis

Öckerö kommun är fortfarande utan en egen polis. Detta efter att den ende polisman som i fem år arbetat direkt mot kommunen i höstas sa upp sig efter en lönetvist. Men en lösning kan vara på väg.

Enligt Rolf Edvardsson, socialdemokrat och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Öckerö, är kritiskt till att det ännu inte finns en större polisnärvaro på ön.

– Det man saknar är väl att man har en polis här hela tiden och som känner kommuninvånarna. Det är svårare att åka in till Hisingen och göra en anmälan. Han var mer lätttillgänglig. Det var lättare att göra en anmälan då, säger Rolf Edvardsson.

Sedan i höstas har Hisingspolisen ansvarat för det polisiära arbetet på Öckerö. När något hänt har de skickat radiobilar från Hisingen över till Öckerö och de har även patrullerat på ön. Men enligt många invånare räcker inte det. De vill ha en "egen" polis.

Thomas Tengskog, chef över Hisingspolisen, menar att det är viktigt att tillgodose Öckeröbornas önskan.

– Vi skall naturligtvis ge Öckeröborna den polisresurs de behöver ha. Nu har vi inlett ett rekryteringsarbete för att rekrytera så kallade områdespoliser eller tillits- och kontaktpoliser där vi har för avsikt att ta ut ett antal personer som har inriktning mot Öckerö kommun, säger Thomas Tengskog.

Det nya systemet, till vilket Thomas Tengskog hoppas kunna rekrytera erfarna poliser, kommer troligtvis att införas under hösten.

Projektet går ut på att återskapa polisens kontakt med invånarna. Och på så vis öka förtroendet och minska brottsligheten.

I nuläget ser det ut att bli två personer som arbetar direkt mot Öckerö kommun. De poliserna kommer inte sitta i ett polishus, utan troligen i en del av öns kommunhus.

Rolf Edvardsson, i Öckerös kommunstyrelse, menar att det nya projektet kan falla väl ut .....

– Det kan säkert bli något som fungerar i Öckerö kommun. Det som behövs är kontinuitet, att det är någonting som finns hela tiden. Att man även känner igen de poliserna även om de skulle bli några stycken, säger Rolf Edvardsson.