Hästars störningar ska utredas

Omfattningen av beteendestörningar hos hästar ska nu undersökas.

Bakom studien står forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, i Skara.