Miljöbilar slår rekord

Miljöbilarna blir allt mer populära. I juni slog intresset rekord, och mer än fyra av tio nyregistrerade bilar, var miljöbilar.

Mätt över årets sex första månader ökade andelen miljöbilar med sju procentenheter.

Det är intresseorganisationen Bil Sweden som har genomfört undersökningen.

Förklaringen till det ökade intresset är att många passade på innan miljöbilspremien avskaffades den förste juli.