Projekt ska hjälpa arbetslösa somaliska kvinnor i Bergsjön

Somaliska kvinnor har svårt att komma ut på den svenska arbetsmarknaden oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut, även när det är högkonjunktur.

Bergsjön vill nu i ett projekt hjälpa kvinnorna genom att höra om deras egna tankar och idéer om var de vill jobba.

I Bergsjön finns det idag runt 100 somaliska kvinnor som har försörjningsstöd och som har haft det under en lång tid.

Och därför startades projektet Kvinnokraft för att se vad som är orsaken till att just den här gruppen är så särskilt drabbad.

Projektets budget är på 400 000 kronor och till största delen stöds av av den Europeiska socialfonden som arbetar bland annat med att motverka utanförskapet på arbetsmarknaden och en mindre del av pengarna kommer från stadsdelen.

Projektet är en förstudie och som pågår mellan maj och oktober i år och nu under sommaren genomför man fokusgrupper och intervjuer med 30 somaliska kvinnor där de berättar om egna idéer och tankar om arbetslivet.

Efter det ska man sammanfatta deras berättelser och förhoppningsvis ska man man utifrån det kunna se vilka konktreta åtgärder som man kan göra för att bryta utanförskapet för de somaliska kvinnorna, det säger Petter Spanne eu-samordnare i Bergsjön.