48 fall av svininfluensa i regionen

Ytterligare två fall i Gothia Cup

Ytterligare två deltagare i Gothia Cup har smittats av svininfluensan. De båda spelarna tillhör samma lag och i går konstaterades att de insjuknat i svininfluensa.

Enligt biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen Per Follin så har spelarnas besvär klingat av och att de mår mycket bättre nu. De har troligen smittats i sina hemländer.

I Västra Götaland har nu 48 fall konstaterats varav 14 de senaste dygnen. De konstaterade fallen har rest i länder där influensan sprids eller har haft nära kontakt med någon som har insjuknat efter utlandsresa.