Stort oljeutsläpp hotar

Vid lunchtid börjar läktringen av den lastbåt som gick på grund i Göteborgs södra skärgård i tisdags. Båten ska alltså tömmas på dieselolja och det gör det holländska bolag som också bärgar båten.

Kustbevakningen har till uppgift att se till att fartyget inte läcker. Skulle det göra det kan så mycket som 12 000 ton olja läcka ut i havet, vilket är mer än vad kustbevakningen skulle kunna ta hand om.

Mer information senare.