Västtrafik stämmer Green Cargo

Västtrafik stämmer nu godstransportföretaget Green Cargo för att ett tåg lastat med klorgas spårade ur utanför Kungsbacka för fyra år sen.

Västtrafik begär drygt en miljon kronor i skadestånd för de förluster man gjorde när västkustbanan var avstängd i tre veckors tid. Beloppet motsvarar förlorade biljettintäkter och kostnader för utbetalda resegarantier.

För en månad sen stämde också klorgastillverkaren Akzo Nobel Green Cargo och begärde ersättning för företagets kostnader i samband med olyckan.

Orsaken till att klorgaståget i februari 2005 spårade ur var att den lokförare som kört tåget till Göteberg inte hade ställt in bromsarna på rätt sätt.