Läktring av grundstöt fartyg försenat

Läktringen eller överpumpningen, av dieseloljan från den grundstötta oljetankern i Göteborgs södra skärgård har blivit försenad men man räknar med att kunna starta arbetet innan kvällen. Carl-Gustaf von Konow är skadeplatschef på Kustbevakningens miljöskyddsfartyg.

Det är ett holländskt bärgningsbolag som ansvarar för läktringen, och senare även bärgningen av tankern men Kustbevakningen är på plats i fall olja skulle läcka ut från tankern.

Ett regnområde är på väg mot göteborgsområdet och av den anledningen är det bra om bärgningen kommer igång så snart som möjligt och i nuläget ser det ut att ske tidigt imorgon bitti.

Det italienska oljefartyget gick på grund i tisdags utanför Vrångö och 12 000 ton dieselolja måste pumpas ur fartyget innan man kan dra loss henne från grundet.