Sänkta löner på Schenker upprör

Kraftigt sänkta löner rör upp känslorna bland de anställda på transportföretaget Schenkers terminal i Bäckebol.

Eftersom fack och arbetsgivare inte kommit överens om ett nytt lokalt avtal, får flera av de anställda nu i snitt uppemot 2 500 kronor mindre i inkomst varje månad.

– Arbetsmoralen har ju sänkts och folk jobbar inte lika bra som förut. Dessutom är det en dyster stämning överlag bland gubbarna på golvet, säger Patrik Ljunggren, transportklubbens förhandlingsombud på företaget

Michael Behrendt, personalchef på Schenker i Göteborg, menar att de har gjort vad de kunnat för att facket och arbetsgivarna skulle kunna komma överens. Och han tycker att det är synd att de inte lyckades.

– Vi tycker förstås att det är olyckligt att vi inte kommit överens. Det är ju transport som strandat förhandlingen så det är ju ett beslut som de har tagit, säger Michael Behrendt.

Förslaget från arbetsgivaren gick inte ut på att sänka den fasta lönen utan på att slå samman arbetarnas tre lokala lönetillägg till en ackordslön. Vilket skulle göra att de anställdas totala månadsinkomst då skulle minska med någon tusenlapp per månad.

Men facket ville inte gå med på sänkningen. Och eftersom de båda parterna inte kom överens togs istället hela ackordet bort.

Transportklubbens Patrik Ljunggren anser fortfarande att arbetsgivarens förslag var otänkbart, men han medger att transportarbetarnas inkomst hade varit bättre idag om de accepterat det.

Han menar dessutom att arbetsgivarna gjorde fel när det lokala avtalet sades upp utan att ett nytt avtal skapats. Och detta är något som han tror att transportarbetarförbundet kommer driva till arbetsdomstolen.

Men Michael Behrendt på Schenker är inte orolig för att en eventuell prövning i arbetsdomstolen skulle visa att de gjort fel.

– Det är ju deras fulla rätt att göra så om de känner att detta hanterats på ett felaktigt sett, men jag har väldigt svårt att förstå att det skulle röna någon framgång, säger Michael Behrendt.

Marcus Léonarde
marcus.léonarde@sr.se