Skolor i Alingsås kan räddas

Två av dom sammanlagt fyra grundskolor i Alingsås som hotas av nedläggning, kan komma att räddas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår kväll att låta politiker i Barn och Ungdomsnämnden granska nedläggningsförslaget. Det är främst de två landsbyggdskolorna, Hemsjö Kyrkskola och Stora Mellby skola som man vill behålla. Enligt kommunstyrelsens folkpartistiske ordförande Elver Jonssson, så ska hela kommunen leva och då går det inte att bara prioritera skolorna i tätorten. Därför har kommunstyrelsen nu skjutit till nästan två miljoner kronor för att ge skolorna lite andrum innan det definitiva beslutet fattas i december.