Staten måste sponsra Göteborgs kollektivtrafik

Staten måste vara med och betala satsningar på Göteborgs kollektivtrafik om Göteborg ska klara nya miljökrav år 2006.
Det konstaterar miljönämnden i ett yttrande över länsstyrelsens åtgärdsprogram för renare luft i Göteborg. Statligt ekonomiskt stöd till kollektivtrafiken är helt avgörande för om göteborgsluften ska klara dom nya lagkraven när det gäller halter av kvävedioxid, anser miljönämnden.