Ställverksbranden släkt

Morgonens brand i det stora ställverket i Stenkullens industriområde i Lerum kunde släckas under förmiddagen.
Räddningsledare Håkan Nygren säger att det antagligen var en överbelastning i en transformator till en elkabel som går till Danmark som orsakade branden. Branden orskar inget elavbrott för abonnenter i Sverige.