Bondkritik mot Jordbruksministern

Västsvenska bönder är mycket kritiska till att jordbruksministern har uttalat sig positivt till att tysk mjölk säljs i svenska butiker.
Det var i onsdags, som jordbrukminister Ann-Christin Nykvist, på ett livsmedelsseminarium i Jönköping, bland annat sa att hon välkomnar konkurrensen från utländska livsmedelskedjor. Hennes uttalande är svårt att förstå med tanke på att svenska bönder har helt andra krav på sig genom svensk lagstiftning än sina konkurrenter i övriga EU. Det menar ordföranden för LRF Väst, Alf Sifversson. Robert Larsson, regionchef för LRF Väst anser att det är ett hån mot svenska bönder att prisa att mjölk nu importeras från Tyskland där korna inte behöver gå ute på bete exempelvis.