Ytterligare ungdomsbuss från årsskiftet

Ytterligare en kristen ungdomsbuss kommer att rulla på stadens gator från och med nästa år eftersom Göteborgs Stadsmission får extra anslag på 1.9 miljoner kronor av svenska kyrkan.
Den nya ungdomsbussen ska inrikta sig på centrum och de nordöstra stadsdelarna. Personalen arbetar både förebyggande med information och med akut omhändetagande av ungdomar i utsatta situationer.