Bostadsstiftelse känner sig åsidosatt i byggkön

Robert Dicksons stiftelse har i flera år velat bygga centralt, men de 1 800 lägenheter som nu är på gång får andra bygga.
Kommunens egen marktilldelning orsakar nu klagomål från det lilla anrika kommunala bostadsbolaget i Göteborg. Robert Dicksons stiftelse är Göteborgs och kanske landets äldsta allmännyttiga bostadsbolag och förvaltar 800 lägenheter i tre centrala stadsdelar: Centrum, Linnéstaden och Majorna. Lägenheterna är mycket attraktiva, bland annat beroende på jämförelsevis humana hyror. I flera år har Robert Dicksons frågat efter mark till 50 lägenheter till, utan resultat. I ett brev klagar man nu hos kommunstyrelsen. Socialdemokratisk ordförande i Robert Dicksons stiftelse, Maria Lundgren tycker att fördelningen av bygglov verkar märklig. Västekots genomgång av 20 centrala byggprojekt de närmaste åren visar att 60 procent av de 1 800 bostäder som byggs på kommunal mark är studentbostäder. Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och Chalmers Studenthem dominerar bland byggherrarna. Kommunens fastighetskontor fördelar marken och den politiska viljan att bygga både centralt och så billigt som möjligt ligger fast, säger chefen på bostadsavdelningen Peter Junker. Han tycker inte att Robert Dicksons stiftelse motarbetas utan säger att den ska få chansen när det blir ett bra läge.