Sjukhussjukan kan bekämpas med tillverkat DNA

En forskare på Sahlgrenska kan ha hittat ett nytt sätt att bekämpa bakterien bakom sjukhussjukan.
Med hjälp av konstgjort DNA har forskaren Lena Mölne vid Sahlgrenska akademien kunnat höja immunförsvaret mot den gula stafylokockbakterien som orsakar sjukhussjukan. Undersökningar på möss visar att injektioner med syntetiskt DNA i huden kan förstärka kroppens eget försvar, ungefär som ett vaccin. Upptäkten kan vara en möjlighet att kringgå problemet med antibiotikaresistenta stafylokocker. Om behandlingen fungerar på människor kan det bli till stor hjälp för främst diabetiker, hiv-smittade och andra med nedsatt immunförsvar.