Operachef blir direktör på Stadsteatern

Det blir Göteborgsoperans förre VD, Dag Hallberg, som går in som tillfällig verkställande direktör på Göteborgs Stadsteater.
Nuvarande chefen Gunwi Silander lämnar chefsstolen på teatern den första november för att bli chef på Sveriges Television i Göteborg. Dag Hallberg skall i första hand vara chef till årsskiftet medan rekryteringsarbetet på en ny VD till Stadsteatern avslutas, säger styrelseordförande Kerstin Alnebratt.