Poliskommunikation till Göteborg

En utredning föreslår att polisens kommunikationscentraler i Borås, Uddevalla och Skövde flyttas till Göteborg.
På många håll befarar poliserna att centraliseringen av polisens kommunikationscentraler leder till en sämre lokalkännedom och att utryckningstiderna förlängs. Men polisens utredare Cleas Friberg säger till Radio Sjuhärad att man vid polisen har så stor erfarenhet av den här typen av sammanslagningar att det inte är någon fara. Sedan 1995 har man minskat antalet kommunikationscentraler från 20 till fyra stycken i år. Polismyndigheten i Västra götaland är den sista i Sverige som inte har tagit beslut om en sammanslagen länskommunikationscentral.