Byggbranschen klarar sig bra i Västsverige

Västra Götalands regionen klarar sig relativt bra i byggbranschens konjunkturnedgång både vad avser lokal och bostadsbyggande.
Det är en av slutsatserna i i en prognos som Sveriges Byggindustriers ekonomer presenterar idag. Även Skåne har klarat sig bra medan krisen är värst i Stockholm. Dom regionala skillnaderna hänger enligt prognosen tydligt samman med hur arbetsmarknaderna utvecklats.