Synskadade kräver bättre samhällsservice

Samhällsservicen till de synskadade har försämrats och det uppmärksammas inför "Vita käppens dag" den 15 oktober.
I veckan debatterade de synskadades riksförbund med Posten, Systembolaget och en bank om hur tillgängligheten ska ökas. Posten med dess kassasystem och blanketter med minimal text kritiserades av många synskadade. Systemet däremot har sitt sortiment och prislistan i blindskrift och dessutom information på kassett.