Alternitiva sportlovsveckor väcker elevkritik

Elever på dom kommunala gymnasierna i Göteborg kan för första gången själva få välja när dom vill ta ut sitt sportlov under en femveckorsperiod.
Men beslutet om flexibelt sportlov som fattats enhälligt av Göteborgs Utbildningsnämnd får kritik av både elever och lärare. De anser att politikerna visar bristande kunskap om hur skolan fungerar. Birgitta Skrapste på Lärarnas Riksförbund säger till Sveriges Radio Göteborg att risken finns att undervisningen anpassas till mera självständiga studier under sportlovsperioden och att detta missgynnar de svagaste eleverna.