BB-personal dåligt rustade för tillökning

På förlossningsavdelningarna och BB är det just nu trångt om plats eftersom det föds fler barn än väntat i Göteborg.
Mot prognostiserade 8 200 barn i Göteborgsområdet ser det ut att bli ett 100-tal fler nyfödda i år. Tillökningen innebär inte främst platsbrist utan större påfrestning på barnmorskor och annan personal. Mycket på grund av att flera tjänster försvunnit sedan tidigare, säger Birgitta Korsgård, vårdenhetschef på förlossningen och BB på Mölndals sjukhus. Trots att fler föder har varje nyförlöst moder rätt till två dygn på BB. Om trycket är stort tillåts inte att man stannar kvar ytterligare tid.