Långsam minskning av luftföroreningar

Halterna av kvävedioxid i luften i Göteborg har de senaste åren inte minskat i den takt som miljöförvaltningen räknat med.
Mätningar visar en minskning på endast 10 procent och det kan jämföras med Stockholm och Malmö, där man lyckats få ned halterna av Kvävedioxid med hela 30 procent. På Miljöförvaltningen vet man inte idag varför Stockholm och Malmö lyckats bättre, men prognosen säger att halterna på sikt kommer att minska. Kvävedioxid bildas vid alla typer av förbränning.