Fickpeng till alla på äldreboenden i Göteborg

Nu ska alla göteborgare i äldreboenden garanteras fickpeng. Politikerna i kommunstyrelsen är överens om att också gamla med förmögenhet ska få behålla drygt 1 400 kronor i månaden när mat, hyra och avgifter är betalda.
Förändringarna sker när nu avgifter inom äldreboenden och hemtjänsten höjs för många. Och för säkerhets skull vill majoriteten att höjningen sker i trappsteg så att den gäller fullt ut först år 2005.