Klartecken för Rya kraftvärmeverk

Idag kom regeringens klartecken till att bygga Rya Kraftvärmeverk. Ett miljötillstånd för bygget gick ut förra året, men det förlängdes idag av regeringen till 2006 års utgång.
Det kommer att kosta Göteborg Energi 1,7 miljarder kronor att bygga det gaseldade kraftvärmeverk som har planerats sen slutet av 80-talet. Det kan börja producera el och värme om två år, förutsatt att EU godkänner regeringens förslag om sänkta skatter för kraftvärmeproduktion. Protester mot bygget har kommit från Naturskyddsföreningen, ornitologer och Lundby egnahemförening som alla är oroliga för vad som ska hända med Ryaskog som är länets äldsta naturreservat.