Bussförare lär sig hantera konflikter

Ett hundratal av Västtrafiks över 4 000 bussförare har genomgått ett projekt som heter Kunskapsbussen. Målet är att alla förare ska vara certifierade och för det krävs utbildning i servicetänkade och kundbemötande.
I Kunskapsbussen som rullar i Göteborgs denna vecka får bussförare under en tvåtimmarsresa se vardagliga konfliktsituationer spelas upp av skådespelare. Därefter diskuterar förarna gemensamt vad man till exempel kan göra åt stökiga ungdomar och turister utan växelpengar. Många av Västtrafiks förare anser dock att dom hamnar i kläm mellan Västtrafiks policy om ökat servicetänkande och säkerhetskraven ombord på bussen.