Länsstyrelsen stoppar mastbygget i Tollered

Länsstyrelsen har nu stoppat det fortsatta bygget av tre G -masten i Tollered, mellan Alingsås och Göteborg. Anldeningen till stoppet är att man inte tycker att det tagits tillräcklig hänsyn till bebyggelsen och att skolan bara ligger 75 meter från den planerade masten. Tidigare har de boende i Tollered prostesterat mot den planerade tre G- masten.