Arbetsmiljöverket varnar för cancerrisk på jobbet

Nästan var femte anställd inom EU exponeras för cancerframkallande ämnen på jobbet. Men medvetenheten om riskerna med farliga ämnen är låg.
Därför ska arbetsmiljöverket nästa vecka besöka 2000 arbetsplatser i landet för att informera anställda som jobbar med farliga ämnen. Arbetsmiljöverket ska också kontrollera om de farliga ämnena finns förtecknade och om arbetsgivarna gjort den riskbedömning som de är skyldiga att göra. Sammanlagt kommer 300 besök att göras i Halland och Västra Götaland.