Arbetsmiljön inom hotell och restaurang undersöks

Idag startar LO-fackens arbetsmiljövecka i Göteborg, vilket innebär att fackförbunden kommer att genomföra en samlad insats i förebyggande arbetsmiljöarbete.
Hotell- och restaurangfacket kommer bland annat att göra 42 arbetsplastbesök för att granska hur restaurangerna och hotellen följer arbetsmiljölagen.