Ny donationskampanj vill stoppa organhandel

Allvarligt sjuka människor hinner dö i väntan på nya organ. En del går så långt att de åker utomlands för att olagligt köpa sig en transplantation.
Tio svenska njurpatienter har försvunnit ur tranplantationskön och sakkunnige vid Socialstyrelsen läkaren Håkan Gäbel tror att de olagligt köpt sig organ och en transplantation utomlands. Inget land tar nämligen emot utländska patienter i sina köer. Denna vecka diskuterar EU-parlamentet transplantationer och olaglig organhandel. Landstingsförbundet och socialstyrelsen startar dessutom ytterligare en kampanj för att få människor att tydligt ta ställning till om deras organ får användas till transplantation efter deras död eller ej. Göteborgskirurgen Håkan Gäbel önskar bättre utbildning till sjukvårdspersonal så att de ger anhöriga tid och inte har för bråttom att göra sig av med avlidna vars organ skulle kunna användas till transplantation.